HAAGAN VPK / UUSI PALOKUNNANTALO
Uudet toimitilat
Sijainti:Helsinki
Suunnitteluvuosi:Hankesuunnitelma 2021
Tilaaja:Haagan VPK
Laajuus:685 k-m2
 
Teräsrakenteinen toimitalo, joka sisältää kolmen paloauton tallin, henkilökunnan sosiaalitilat sekä koulutus-, kokous- ja kahvilatiloja.